Mitmekülgne ja kogenud administaator, kelle najal seisab kogu kliiniku igapäevaelu. 

Jaanikat iseloomustavad täpsus, järjepidavus, heatahtlikkus ja tähelepanelikkus – meie infoallikas.