Suurte kogemustega hambaarsti assistent, kes on töötanud hambaravi erinevates positsioonides ja vastutusalas. Temaga koos töö laabub ja aeg lendab. Tarmukas ja sihikindel, suurendab sitkust rühmatrennides. Tabab asju poolelt sõnalt ja on korraarmastaja. Suudab ka arglikke seas hambaravi sümpaatseks teha.