MEIE TÖÖTAJAD

Taive Koppel

Meie mitmekülgseim hambaarst, tunneb end koduselt nii ravitöös kui ka suukirurgias, spetsialiseerunud parodontoloogiale ja implantoloogiale.

Taive on visa, täpne ja alati põhjalik. Sportlashingega parim meeskonnakaaslane.

Ave Põld

Kogemustega hambaarsti assistent, vähese jutuga aga teeb ja jõuab palju. Alati pühendunud ja keskendunud, suure empaatiavõimega nii tööl kui kodus. Paindlik suhtlemisel, mis tuleneb ilmselt tantsuharrastusest. Saab hakkama ka uniste patsientide nõustamisega ja vajadusel teeb ka verest ravimi.

MEIST

Oleme hambaravi ja teisi suu tervishoiuteenuseid pakkuv ettevõte, mis tegutseb antud koosseisus ja kohas alates 2017 a. algusest. Meie kliinik asub Tartus, Ülikooli 2A, 51003 ning meiega saab ühendust võtta telefonil +372 7400 866 või kirjutades e-posti aadressile info@tiodent.ee. 

Meie tegevuse juhtmotiivideks on pädevus, personaalsus ja privaatsus.
Pädevuse tagab nii praktilise töö kui teadustöö kogemus. Viimane eeldab teaduspõhisuse tundmist, mis leiab igapäeva töös rakendamist uute ravivõtete kasutamisega. Side teaduse ja praktika vahel on loomupärane kuna meie töötajad on tegevad ka ülikoolis ja kliinikumis õppejõududena, ja muidugi sisemise tungi ajendil, et uuendustega kaasas käia. Elukestev õpe ongi aluseks pidevate uuenduste rakendamiseks, nii materjalide kui tehnoloogiate osas, aga ennekõike kliiniliste arusaamiste süviti mõistmiseks. Märgiline on, et kõik kliiniku arstid omavad Eesti Hambaarstide Liidu pädevussertifikaati.

Personaalsus viitab patsiendikesksus, kus hambaarstid saavad abiks olla nii nõustajate kui ravijatena. Nii nagu elus endas on meil kõigil erinev vajadus nii tervise ennetuseks kui ka raviks. Kahtlemata on geneetika aluseks meie edasise elu kulgemisel, kuid keskkond milles kasvame ja areneme vormib neid eeldusi individuaalseteks tulemusteks. Seepärast saame hambaarstidena olla toeks suu elu arengute ja vajaduste mõistmisel. Põhiprobleemiks hambaravis on sümbioos mikroflooraga, mida aga on võimalik suunata. Nii nagu kehakultuur on aluseks meie üldtervise püsimisele, on suu tervishoid aluseks paljude haiguste sh. üldhaiguste ärahoidmiseks. Ja mitte ainult- hea suu ja hammaste seisund on eelduseks ka vaimsele heaolule.

Privaatsus tähistab arusaamist arsti-haige suhtlemisest, mis tugineb mõlemapoolsel usaldusel. Nõustamise ja ravi tegevus saab toimuda teatavate isikuandmete kogumise, säilitamise ja töötlemisega nii suulises, kirjalikus või digitaalses vormis. See tegevus toetub esmatasandil iga töötaja empaatiavõimel ja delikaatsusel, samuti arstieetikal. Teisalt aga on tegevus allutatud Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusele ja vastavatele EV õigusaktidele. Selles valguses on kliinikus läbi viidud sisekoolitus, kinnitatud muudatused sisekorra eeskirjas ja andmetöötluse toimingutes vältimaks isikuandmete väärkasutust.